KjøpsvilkårFraktpriser: Her betaler man KUN det vi må betale I.h.h.t. våre avtaler med Posten og Bring, og ingen ekstra skjulte gebyrer.

Betingelser og garantier fra aurus.no

 • Salg kan skje til forhandlere samt private kunder og bedrifter som sluttbrukere.
 • Det er lagt inn priser som viser både ekskl. og  inkl. mva. men ekskl. fraktkostnader, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. 
 • Prisene som vises på web side er inkludert MVA.
 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører og feilprising.
 • Alle bestillinger vil bli bekreftet straks aurus har mottatt bestillingen fra kunden.
 • Har vi varen på lager, vil pakken som oftest bli sendt dagen etter at ordren er mottatt av oss 
 • (Dette gjelder ikke i helger).
 • Dersom varen må bestilles, eller er på vei inn til lager, vil du bli kontaktet med nærmere opplysninger om dette.
 • Vi gjør alltid vårt ytterste for at du skal få varen din så raskt som mulig.
 •  Mange av våre pakker sendes med Posten, og tar vi ikke ansvar for hindringer de måtte oppleve i forbindelse med levering.
 • Når pakken sendes fra oss vil du motta en e-mail med sporingsnummer slik at du kan følge pakken til ditt postkontor.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, feilprising og lagersituasjon.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.
 • Reklamasjonsrett er for å sikre forbruker mot feil som har oppstått under produksjon, og er regulert i lovverket.
 • Vår intensjon er å ha de beste kontaktene hos våre leverandører og produsenter og for øvrig riktige samarbeidspartnere 
 • slik at du opplever aurus som en oversiktlig og fordelaktig nettbutikk hvor det er enkelt og samtidig trygt å handle.
 • Dersom pakken er skadet ved mottak er det kunden sin plikt å ta opp dette med transportøren.
 • Dersom det oppstår feilsendinger er du som kunde ansvarlig for produktet og å  følge de returregler som blir gitt.
 • Dersom ikke det blir gjort kan vi belaste deg for de kostnader dette medfører.

Kjøpsvilkår / Betingelser

 • Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av 
 • bruker med vilje eller uaktsomhet.
 • Hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling eller hvis betalingsbetingelsene ikke er 
 • oppfylt bortfaller enhver garanti/reklamasjonsrett.
 • Vannskade, støt eller annen form for ytre skade er også å betrakte som ukyndig bruk. Derfor vil dette ikke dekkes av garanti.
 • Garanti/reklamasjon behandles i henhold til Kjøpsloven. For alle produkter gjelder 14 dager full angrerett 
 • etter mottak av varen Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor 
 • fast utsalgssted som gjelder.
 • For at du som kunde skal kunne gjøre angreretten gjeldene, må du oppfylle de krav som gjelder;
 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og ikke ved kjøp av /til firmaer (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
 • Angreretten gjelder ikke (jf. Angrerettloven § 12);
 • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes 
 • uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
 • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
 • Varer som raskt forringes fysisk. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg 
 • (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen 
 • eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
 • Dersom varen er tatt i bruk av kunden kan ikke angreretten påkreves. Er varen brukt og den derfor blir 
 • avvist som angrerett, vil kunden bli belastet med et gebyr på min. 300,- eks. mva.
 • Alle returer skal avtales med oss på forhånd. Etter avtalt retur skal varen/e returneres innen rimelig 
 • tid,  senest 14 dager etter avtalt retur.
 • Dersom varen er sendt uten avtale og dette påfører oss kostnader, må kostnadene dekkes av kunden.
 • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
 • Dersom produktet ikke er pakket forsvarlig inn og dette har nedført skader på produktet, må dette dekkes av kunden.
 • Dersom pakken er skadet ved mottak, er det kunden sin plikt å ta dette opp med transportøren.
 • Ved uavhentede pakker vil kunden bli belastet for minimum kr. 300,- + mva. for porto tilbake til 
 • oss samt håndtering av produktet.
 • Dette gjelder og dersom pakken bare blir snudd på posten og det ikke er betalt for frakt tilbake til oss.
 • Ved uavhentede pakker som blir sendt i postoppkrav som kommer i retur oss blir 
 • det belastet min. kr. 400,- + mva.  

Vi henter ikke pakker som er sendt i oppkrav.